Лектор

Ангел Георгиев

Основател и изпълнителен директор на Sappience

Ангел има над 12 години в областта на корпоративния софтуер и интегрираните системи за управление на бизнеса.

В периода на дигитален ренесанс и воден от иновациите, Ангел създава компанията Sappience. В нея той се фокусира върху прилагането на нови подходи и бизнес модели в създаването и внедряването на бизнес приложения. Стъпвайки върху Low-Code Application платформи, сравнително непознати в централна и източна Европа, компанията цели да развие както собствено продуктово портфолио, така и Low-Code концепцията и пазара като цяло.

Преди това, през годините Ангел преминава през различни позиции вкл. търговки директор и продуктов мениджър в няколко международни компании, внедряващи световни бизнес софтуерни решения.

През 2019-2020г. интересите на Ангел са в т.н. Smart Apps (интелигентни приложения включващи технологии като Internet of Things, Machine Learning, Artificial Intelligence) базирани на Low-Code Application платформи. Това е посоката за развитие на Sappience.

Други лектори