Модератор

Виктор Манев

Съосновател и партньор в IMPETUS Capital

Виктор Манев e съосновател и партньор в IMPETUS Capital. IMPETUS инвестира в растящи компании, които чрез иновации създават нови пазари, продукти и услуги. IMPETUS търси инвестиции в ситуации преди първично публично предлагане на борасата.
Преди това, Виктор има дългогодишен опит като управленски консултант в инвестиционната консултантска компания ММС (ММ Консулт).
Виктор е член на управителния съвет на Българската Асоциация на Управленските Консултантски Организации (BAMCO).
Виктор има бакалавърска степен по финанси от Уест Вирджиния Уеслиан Колидж, САЩ; специализирал е в областта на сравнителните изследвания в Оксфорд, Великобритания.

Други лектори