Лектор

Момчил Василев

Изпълнителен директор, Endeavor България

Момчил Василев е изпълнителен директор на глобалната предприемаческа мрежа Endeavor за България.

Василев има над 20 години професионален опит в управлението и бизнес развитието в различни индустрии. Той е съосновател и съсобственик на създадената през 2011 г. био-технологична компания “Провити”, фокусирана в разработването на пробиотични продукти. От 2011 г. до декември 2016 г. е вицепрезидент “Корпоративно развитие” в инвестиционната група VIA Group. Член е и на борда на директорите на управителния съвет на “SOS Детски селища България”. Преди това в продължение на 17 години е част от екипа на PricewaterhouseCoopers, ръководещ проекти в областта на одита, сливанията и придобивания, и организационно преструктуриране, достигайки до позицията „Старши мениджър“.

Завършва магистърска степен в областта на икономиката в Университета за национално и световно стопанство. Момчил е член на Асоциацията на дипломираните сертифицирани счетоводители (ACCA). Владее английски и руски език.

Други лектори