Лектор

Румяна Иванова

Началник управление „Банкиране малък бизнес“, Пощенска банка

Румяна Иванова има над 18 годишен професионален опит в областта на управлението на малък и среден бизнес. Присъединява се към екипа на Пощенска банка в началото на 2019 година като началник управление „Банкиране малък бизнес“ като нейни отговорности са развитието и прилагането на стратегии за работа и управление в този сегмент. Преди да стане част от екипа на Пощенска банка, Румяна Иванова няколко години заема позицията началник отдел „Малки и средни предприятия и агробизнес“ в друга водеща финансова институция. В професионалния си път е заемала още редица мениджърски позиции.

Други лектори